Polityki prywatności i stosowania plików cookies

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników (Gości) w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Fabryka Wełny Hotel & SPA (dalej: Hotel)

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest AFLOPA Nieruchomości Sp. z o.o. sp. k., Pabianice 95-200, Partyzancka 133/151 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 7312029951(dalej: Administrator). 

 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, Pana Mariusza Zajkiewicz, kontakt pod adresem email: daneosobowe@aflopa.pl

 4. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników (gości) w celu:

  1. realizacji usługi (umowy) hotelowej, odpowiedzi na zapytanie kierowane przy użyciu formularza kontaktowego na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b, Rozporządzenia ODO. (okres przetwarzania danych: 6 lat)

  2. realizacji prawnie uzasadnionym interesu, którym jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię Administratora danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego (CCTV) wewnątrz i na zewnątrz Hotelu na podstawie art. 6, ust.1, lit. f, Rozporządzenia ODO. (okres przetwarzania danych: do 3 miesięcy)

  3. realizacji marketingu bezpośredniego, jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowychpodczas procesu meldunkowego z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172, ust. 1, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.0.2460 t.j.). (okres przetwarzania danych do momentu wycofania zgody).

  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych takich jak adres IP w postaci plików Cookies (ciasteczka), zgodniez art. 173, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.0.2460 t.j.).(okres przetwarzania danych do momentu usunięcia historii z własnej przeglądarki).

 5. Odbiorcami przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora oraz Główny Urząd Statystyczny (Miasto/Miejsce zamieszkania są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji obowiązku statystycznego).

 6. Pani/Pana dane osobowe będą profilowane w celu polepszenia oferty usług hotelowy poprzez analizowanie sprzedaży.

 7. Pani/Pan ma prawo: zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych, zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do dotyczących go danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane, otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam przekazał oraz - o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany, zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy, zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych, wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość tak, byśmy zaprzestali tego konkretnego przetwarzania – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności, zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi.

 8. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Pani/Panma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Pani/Panprzy pierwszej wizycie na stronie Fabryka Wełny Hotel & SPA jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.

 11. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.

 12. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:

  1. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone,

  2. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

 13. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookie można je podzielić na:

  1. pliki konwersji, która pozwalają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży,

  2. pliki trackowania (śledzenia), które w połączeniu z konwersjami pomagają analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży,

  3. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania,

  4. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam i ich właściwego kierowania,

  5. narzędzia analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają z niej użytkownicy,

  6. pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności strony Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.

 14. Niektóre pliki “cookies” mogą być umieszczane przez dostawcę witryny internetowej i systemu rezerwacji online jedynie w celu:

  1. doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji,

  2. analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy.

 15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

 16. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

Manage cookie settings
Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved