Fabryka Wełny Hotel & SPA, Pabianice +48 42 206 88 88 recepcja@fabrykawelny.pl
Arrival 16 Oct
Departure 17 Oct
Fabryka Wełny Hotel & SPA, Pabianice

Children in the hotel

 1. Homepage
 2. Hotel
 3. Children in the hotel
Fabryka Wełny Hotel & SPA, Pabianice
Book online

Apart from its business nature, Fabryka Wełny Hotel is a perfect place to spend time with your family. Since the needs of our Guests are of the utmost importance to us, the facility is constantly developing also in the context of attractions provided for younger Guests.

Oferta dla młodszych Gości
 • Dzieci do 3 roku życia mają zagwarantowany bezpłatny pobyt w hotelu
 • Dzieci w wieku od 4 do 10 roku życia obowiązuje odpowiednia zniżka za pobyt
 • Restauracja Przędzalnia oraz Wzorcownia by W. Bober oferują specjalne menu dla dzieci, by sprostać ich wymagającym gustom
 • Restauracja Przędzalnia posiada kącik zabaw dla dzieci
 • Klub fitness Formownia oferuje zajęcia Kids Forma i Kids Forma Athletes, na które mogą uczęszczać dzieci już od 4 roku życia (zajęcia odbywają się w weekendy)
 • Niespełna 200 metrów od hotelu, znajduje się kino Tomi
 • Tkalnia SPA poleca organizację urodzin z przewidzianymi zabiegami SPA dla dzieci powyżej 10 roku życia
 • Hotelowy basen z widokiem na panoramę miasta przystosowany także dla najmłodszych
 • Restauracje wyposażone są w krzesełka dla dzieci, a łazienki w przewijaki
 • 100 metrów od hotelu znajduje się malowniczy Park Słowackiego o powierzchni 3,5 hektara wyposażony m.in. w nowoczesny plac zabaw, duże szachownice do gry w szachy czy plac do gry w boule
Offer for younger Guests
 • Children up to 3 years of age are guaranteed free stay at the Hotel
 • Children between 4 and 10 years of age are entitled to an appropriate discount for their stay
 • Przędzalnia Restaurant and Wzorcownia by W. Bober offer special menu for children to meet their demanding tastes
 • Przędzalnia Restaurant has a small playground for children
 • Formownia Fitness Club offers Kids Forma and Kids Forma Athletes classes, which can be attended by children as young as 4 years old (classes are held at weekends)
 • Tomi cinema is located less than 200 metres from the Hotel
 • Tkalnia SPA provides an opportunity to hold birthday parties with SPA treatments for children over 10 years of age
 • The Hotel pool with the panoramic view of the city is also suitable for the youngest Guests
 • The Restaurants are equipped with special chairs for children and bathrooms with changing facilities
 • 100 metres from the Hotel there is a picturesque 3.5 hectare Słowackiego Park equipped with, among others, a modern playground, large chessboards and playing areas for boules-type games
Fabryka Wełny Hotel & SPA, Pabianice
Book online
Newsletter
Subscribe to the newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close